Algemene verkoopsvoorwaarden van De Berghut bv

Voor informatie over levertijd, betalingswijze, portkosten en hoe te bestellen verwijzen wij u graag door naar 'Hoe Bestellen'.

  1. Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.
  2. De goederen worden verzonden op kosten van de koper naar het door de koper opgegeven adres. Indien de aankopen meer dan 50 euro zijn, worden de goederen op kosten van de verkoper verzonden naar het door de koper opgegeven adres.
  3. Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht de consument te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn voor zover de bestelling plaats heeft binnen de geldigheidstermijn van het aanbod. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
  4. De goederen worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op de dag dat de bestelling van de goederen wordt geplaatst. De prijzen van de verkoper zijn altijd inclusief BTW en andere belastingen of lasten opgelegd door de overheid. In deze tarieven zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
  5. De koper heeft gedurende 14 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet.
  6. De koper is dan verplicht de goederen in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 14 dagen.
  7. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking, die het product geheel of gedeeltelijk bedekt, kan de koper niet meer verzaken aan aankoop.
  8. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van De Berghut bv beperkt tot de omruiling van de goederen.
  9. De Berghut bv blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Routebeschrijving

De werken op het marktplein van Hamme zijn gedaan!

Maar het stratenplan is gewijzigd.
Enkele straten zijn eenrichtingverkeer geworden en nog niet elke GPS is up-to-date.
Kijk hier hoe je vlot tot ons kan rijden.