Privacybeleid

Als De Berghut verzorgen wij de verkoop, verhuur en herstellingen van buitensportartikelen. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, volgen wij de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en (vanaf 25 mei 2018) de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van onze klanten:

- Voornaam en familienaam
- E-mailadres
- Adres
- Indien van toepassing: telefoonnummer
- Indien van toepassing: BTW-nummer

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor de verwerking van: de aankopen (deze worden indien u het toestaat op naam in ons systeem bewaard zodat ze vlot teruggevonden kunnen worden bij garantiekwesties) en de nieuwsbrief (maandelijks via e-mail). Daarnaast worden er ook gegevens verzameld voor analytische doeleinden.

Wij bewaren deze gegevens binnen de volgende termijn: 10 jaar na de laatste aankoop (behalve facturen, deze worden wegens boekhoudkundige redenen niet verwijderd).

Wij wisselen géén informatie uit buiten de Europese Unie, wij wisselen géén informatie uit met het buitenland.

Wij wisselen enkel deze informatie uit die strikt noodzakelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens met de volgende diensten/derden: boekhouder (Kantoor Hermans) en wel om deze reden(en): het regelen van onze boekhouding.

Betrokkenen (= individuen waarvan De Berghut persoonsgegevens bezit) beschikken over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van hun persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (copy identiteitskaart) kan een betrokkene via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Berghut gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn of haar persoonsgegevens binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van hun aanvraag. Indien nodig kan de betrokkene ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Manifest ongegronde of overmatige verzoeken kunnen echter worden geweigerd. De betrokkene heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien deze meent dat zijn of haar persoonsgegevens foutief worden verwerkt. De data protection officer / aanspreekpersoon persoonsgegevens is de medewerker Rudi Bollaert.

De betrokkene bezit de volgende rechten waarop De Berghut zal ingaan:

- Informatie en toegang tot persoonsgegevens

- Correctie en uitwissing van de gegevens

- Bezwaar tegen direct marketingpraktijken

- Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering

- Overdraagbaarheid van de gegevens

De websitehouder verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website de gebruiker op deze website is terechtgekomen. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bijvoorbeeld onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo het aanbod en aanbiedingen voor de gebruikers en bezoekers continu te verbeteren.

Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met het privacy-beleid en tevens met het verzamelen en gebruiken door De Berghut van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid.

Loading...