De laatste jaren gaat er net wat meer aandacht naar de duurzaamheid van producten. Meestal geven merken via labels aan op welke manier ze hun product duurzamer hebben gemaakt. Dit door bijvoorbeeld dons te gebruiken afkomstig van eenden of ganzen die geen dwangvoeding hebben ondergaan. Jammer genoeg bestaan er zoveel labels dat u als klant op den duur door het bos de bomen niet meer ziet. Bovendien geeft ook niet elk merk zijn labels altijd even duidelijk weer.

Beal, Organic Climbing

Duurzaam klimmen

Beal 
Per dynamisch touw dat verkocht wordt, plant Beal een boom op Madagascar. Dit doen ze al sinds 2007! Op deze manier werden er al zo'n 700000 bomen gepland waarvan er jammer genoeg slechts zo'n 250000 de langdurige droogtes en bosbranden hebben overleeft. Dit relatief lage overlevingscijfer toont nog eens extra aan hoe belangrijk het planten van deze nieuwe bomen is. Voor het planten van deze bomen werkt Beal samen met de NGO 'Wood en Stock', een organisatie gevestigd in Madagascar.

Beal denkt niet enkel aan het milieu door bomen te planten, ze denken er ook aan door de afvalberg te verkleinen. Elk dynamisch touw is namelijk 100% recycleerbaar. De ingezamelde touwen worden opgeslagen, gesorteerd en doorgestuurd naar partnerbedrijven waar ze een tweede leven krijgen in de plastic industrie. Jammer genoeg zijn er in België geen inzamelpunten voor deze dynamische touwen. Je kan natuurlijk altijd je touw eens inleveren als je op vakantie bent in de omgeving van één van de Franse inzamelpunten.

Organic Climbing 
In onze winkel zal je van Organic Climbing enkel magnesiumzakjes terugvinden. Het speciale aan deze zakjes is dat ze gemaakt worden uit snijafval van crashpads en andere items uit Organic Climbing's productie. Op deze manier dragen ze ook hun steentje bij aan het verkleinen van de afvalberg.

 

(Verantwoorde) Dons

Dons bestaat uit eenden of ganzen pluimen, deze bevinden zich onder de veren en doen dienst als isolatielaag. Zo'n donspluimpje bestaat uit pluizige filamenten die uit een nauwelijks zichtbare kern groeien en kan door zijn structuur relatief veel stilstaande lucht vasthouden. Het is deze stilstaande lucht die voor de isolatie zorgt. Bovendien is dons goed ademend en leidt het vocht vlot weg van het lichaam wat voor nog extra comfort zorgt.

Ganzendons vs eendendons

Ganzendons heeft een fijnere structuur waardoor hetzelfde gewicht aan ganzendons beter isoleert dan eendendons. Op vlak van samendrukbaarheid en levensduur zijn ganzendons en eendendons quasi gelijkwaardig. Ganzendons is wel in beperktere mate verkrijgbaar waardoor het duurder is dan eendendons.

Fill Power

De 'fill power' van dons wordt uitgedrukt in kubische inch per ons (cubic inch per ounce: cuin) en geeft dus het volume van één ons samengeperst dons. Kort gezegd komt dit erop neer dat dons met een hogere fill power een hoger volume per ons heeft en dus beter isoleert voor hetzelfde gewicht. Deze fill power ligt over het algemeen tussen de 450 en 900 cuin met 900 cuin de best isolerende, maar ook de duurste dons.

Labels

rds Responsible Down Standard
Dit is de standaard die door de meeste merken gehanteerd wordt om aan te tonen dat ze met dons werken waarvoor de dieren geen nodeloos leed ondergaan hebben.
Global Traceable Down Standard 
Dit is, net zoals RDS, een standaard met betrekking tot dierenwelzijn en traceerbaarheid doorheen de toeleveringsketen van dons. Onder andere Patagonia werkt met deze standaard.
redown Redown 
Dit is geen standaard met betrekking tot verantwoord dons, maar wel het label van een bedrijf dat 100% gerecycleerde dons levert. Deze recyclage gebeurt bovendien zo milieuvriendelijk mogelijk.
edfa European Down and Feather Association 
Leden van de EDFA hanteren een gedragscode en een traceerbaarheidssysteem volgens dewelke ze geen dons mogen gebruiken die bekomen werd met nodeloos leed van de dieren. Onder andere Nordisk en Yeti zijn lid van de EDFA.
P.U.R.E. P.U.R.E. gerecycleerde dons 
Dit is geen standaard met betrekking tot verantwoord dons, maar wel het label van een bedrijf dat gerecycleerde dons van goede kwaliteit levert.
 
bluesign

Bluesign

Bluesign voorziet een alomvattende aanpak voor veilige en milieuvriendelijke fabricage van textielproducten. Hierbij kijken ze niet alleen naar het eindproduct, maar naar elke stap in het productieproces met een focus op mensen, het milieu en de gebruikte middelen. Bluesign treedt op als onafhankelijke controleur om te verzekeren dat het betreffende product zeker aan alle eisen voldoet voordat het een label krijgt. Het biedt bovendien niet enkel een standaard, maar voorziet ook een actief en groeiend industrieforum waar meer dan 500 partners zoeken naar manieren om samen te werken aan hun meest prangende milieu uitdagingen.

 
GOTS

GOTS

Het GOTS label is een internationaal label voor organisch textiel dat garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. Er zijn milieucriteria gedefinieerd langsheen de volledige toeleveringsketen van het organisch textiel en de controles gebeuren door onafhankelijke controle organismen. Kort gezegd geeft het label aan dat de natuurlijk vezels in het textielproduct afkomstig zijn uit de biologische landbouw en dat dit weldegelijk goed gecontroleerd wordt. Als je een product koopt uit bijvoorbeeld 'organische katoen', kan je er 100 procent zeker van zijn dat het effectief uit organische katoen bestaat.